Meny
Søk

RING OSS
67 22 22 67

Grønn stær

Grønn stær er en tilstand som i de fleste tilfeller skyldes høyt trykk inne i øyet. Innsiden av øyeeplet er fylt med øyevæske. Dersom trykket i denne væsken bygger seg opp, presser det på synsnerven på baksiden av øyet. Over tid kan dette skade nerven og på sikt kan tilstanden medføre innskrenkninger i synsfeltet, og ubehandlet kan man ende opp med "tunnellsyn".

 Det er også mulig å få grønn stær selv når trykket i øynene er normalt. Dette kan skje om nervene er spesielt følsomme for press.  

Symptomer:

Tilstanden er lenge uten symptomer og gjør sjelden vondt. Grønn stær starter med små blindsoner i utkanten av synsfeltet ditt. Ubehandlet blir disse blindsonene sakte større. Siden tilstanden utvikler seg langsomt tar det ofte lang tid før du selv oppdager at synsfeltet er innskrenket. Kun ved ganske betydelige og sentrale utfall, det vil si når det foreligger "tunellsyn", vil du bli alarmert. Sentralsynet forblir lenge inntakt, og dette bidrar til sen legesøkning.

Hvem får sykdommen?

Sykdommen forekommer hyppigere med alderen. Det er en viss arvelig tilbøyelighet til grønn stær. Derfor bør personer som har familiemedlemmer med grønn stær, undersøkes regelmessig for dette etter man har fylt 40 år.  

Behandling:

Skader som har oppstått på synsnerven, kan ikke repareres, men for å bremse sykdomsforløpet er det viktig at man raskt får satt i gang med behandling.  Behandlingen består i å senke øyetrykket til et nivå som synsnerven tåler og dermed forhindre at synet blir dårligere. Dette gjøres først og fremst med trykksenkende øyedråper. Det er svært viktig at dråpebehandlingen gjennomføres omhyggelig, selv om du ikke synes du ser dårlig, og selv om du ikke merker bedring av behandlingen. Det er viktig å være klar over at ingen form for behandling vil kunne gi bedre syn samt at behandlingen for grønn stær er livsvarig.

Oppfølging:

Det er nødvendig med regelmessige kontroller hos øyelege for å sikre at behandlingen er tilfredsstillende.