Meny
Søk

RING OSS
67 22 22 67

AMD (aldersrelatert makuladegenerasjon)

AMD kalles ofte forkalkning i netthinnen på "folkemunne"  – men dette er misvisende, siden øyesykdommen ikke har noen ting med forkalkninger å gjøre. AMD er en øyesykdom som medfører varig skade i skarpsynområdet (makula). Mer enn hver 10. person over 70 år i Norge har mistet lesesynet av AMD.

Det finnes to typer AMD, en tørr og en våt. 

Tørr AMD er vanligst. Netthinnen i skarpsynsområdet erstattes gradvis av arraktig vev. Dette pleier å utvikle seg langsomt, over flere år.  Våt AMD er sjeldnere. Denne tilstanden kjennetegnes av lekkasje fra unormale blodkar under skarpsynsområdet/makula. Det utvikles hevelse i netthinnen og skarpsynet vil raskt kunne bli redusert, irreversibelt. 

Symptomer:

Skarpsynsområdet i netthinnen (makula) brukes til å se detaljer og farger. Endringer her vil ofte gi problemer med å lese, forvrengning av bildet, rette linjer bøyer seg, og det kan bli vanskelig å gjenkjenne ansikter.

Kontroll hos Øyelegen:

AMD er en kronisk sykdom, verken tørr eller våt AMD kan kureres, men våt AMD kan behandles med injeksjoner.  

AMD har en arvelig komponent, og der er viktig å få sjekket øynene regelmessig når man har passert 60 år. Det er viktig at man raskt blir undersøkt av øyelege dersom det er mistanke om våt AMD. Tidlig igangsetting av behandling bedrer prognosen for synet.